Protokół z dnia 22.04.2015 r. z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do Projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Zagórz”

Kategoria Informacje

protokół 22.04