Ogłoszenie o dodatkowym naborze

Kategoria Informacje

Informujemy że, w związku z rezygnacją jednego Uczestnika Projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Zagórz”, w terminie od 11.06.2015 r. do 16.06.2015 r. ogłoszony jest dodatkowy nabór dla jednego uczestnika, który otrzyma używany zestaw komputerowy.

Ponadto w związku z tym, iż Projekt będzie realizowany przez okres pięciu lat, w ramach aktualnego naboru sporządzona zostanie lista osób rezerwowych, które będą mogły zostać Uczestnikami Projektu w przypadku kolejnych rezygnacji.

dodatkowy nabór 11.06

Regulamin naboru

Formularz zgłoszeniowy

Umowa Użyczenia dla Beneficjenta