Wręczenie 79 zestawów promocyjnych w związku z realizowanymi przez Gminę Zagórz działaniami informacyjno-promocyjnymi

Kategoria Informacje

W dniu 18 grudnia 2015r., w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórzu odbyło się wręczenie 79 zestawów promocyjnych w związku z realizowanymi przez Gminę Zagórz działaniami informacyjno-promocyjnymi, dotyczącymi działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).

Centrum Projektów Polska Cyfrowa wsparła dzieci z grupy docelowej beneficjentów ostatecznych projektu, praktycznymi artykułami promocyjnymi POIG. W każdym zestawie przekazywanym adresatom przez Burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka znalazły się: plecak, cztery zeszyty, piórnik, długopisy, ołówki, a także inne potrzebne przybory szkolne. Dzięki staraniom Młodzieżowej Rady Gminy Zagórz każdy komplet uzupełniony został słodyczami.

Opisywane tu działanie jest kontynuacją realizacji gminnego projektu, na który zagórscy urzędnicy pozyskali stuprocentowe dofinansowanie z POIG. Kwota wsparcia na realizację całego zadania zamknęła się w sumie 7 203 386 zł. Na budowę infrastruktury służącej do przesyłu sygnału internetowego wydatkowano 4 356 635 zł. Jednocześnie zakupiono zestawy komputerowe dla 140 gospodarstw domowych. Na rea     lizację tej części projektu wydatkowano 568 075 zł. Tym samym, za kwotę 1 020 285 zł do 42 jednostek podległych Gminie Zagórz, takich jak szkoły, świetlice, biblioteki, remizy strażackie, zakupiono dodatkowo 210 laptopów, a koszt przeprowadzenia niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi komputera wyniósł 379 455 zł. Serwisowanie sprzętu wraz z zapewnieniem dostępu do Internetu oraz promocja projektu kosztowała 878 936 zł. Sprzęt, który został przekazany pozwoli w pełni korzystać z nowoczesnych technologii, dzięki którym zgłębianie wiedzy, poszerzanie zainteresowań, a przez to rozwój osobisty staną się łatwiejsze.

 

tn_Wykluczenie cyfrowe 011tn_Wykluczenie cyfrowe 056